top of page

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

YANGIN EĞİTİMLERİMİZ

Teorik Yangın Eğitimi (4 Saat) Nedir?Mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilendirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

Teorik Yangın Eğitimi (4 Saat) Konusu

– Yangın ve Yanma Kimyası
– Tehlikeli Maddeler
– Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
– Yangın Söndürme Kaynakları
– Yangın Söndürme Güvenliği

SÜRE:
4 Saat/Grup

Uygulamalı Yangın Eğitimi (8 Saat) Nedir?

Mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Uygulamalı Yangın Eğitimi (8 Saat) Konusu– Yangın ve Yanma Kimyası
– Tehlikeli Maddeler
– Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
– Yangın Riskleri ve Önlemler
– Yangın ve insan Sağlığı
– Yangın Söndürme Kaynakları
– Yangın Söndürme Güvenliği
– Temel tahliye Eğitimi
– Ekip Liderleri ve Görevler– Bina Analizi ve Tehlikeler
– Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)

SÜRE:
8 Saat/Grup

bottom of page